2015-02-01 17:23 #0 av: tlover

Obi är det japanska namnet på bältet som håller ihop Gi:n. Obi är på vissa sätt så mycket mer än ett vanligt bälte och på andra sätt inget mer än det som håller ihop Gi:n

Det svarta bältet är väl ett av den mest välkända symbolen för en karateka men en svartbältare är ju egentligen bara en vitbältare som aldrig slutat. Även om det antagligen inte är vanligt så är det inte heller något som säger att en svartbältare är bättre än en vitbältare. Det visar bara att svartbältaren klarat av fler graderingar än vitbältaren.

De olika färgerna

De olika graderna visas med att obin får olika färger och ibland även ett eller flera sträck. Däremot så kan färgerna skilja sig mellan olika stilar så jag kommer inte skriva vilken grad som hör till vilken färg, för det är inte säkert att det gäller för just den stilen du är intresserad av men generellt är det första bältet vitt, tionde bältet svart och sedan finns det oftast tio bälten över svart (ibland är dessa helsvarta men i vissa stilar kan dom få inslag av rött mot slutet).

Hur man knyter ett obi

  1. Hitta hälften av bältet och håll där, har obi:t ett märke i ena änden ska detta
    vara till höger.
  2. Ha mitten av bältet framåt och för bak båda änderna, korsa det bak på ryggen och för fram änderna igen.
  3. Änden med märket ska nu vara över den andra änden och föras ner och sedan under hela obin och upp igen.
  4. lägg änden med märket över den andra änden igen och knyt ihop dessa.
  5. de båda änderna ska vara någorlunda lika långa.

Hur man tar hand om ett obi

Vissa tycker att man inte ska tvätta sitt obi för att all ens ansträngning ska vara kvar. Själv tycker jag att ens träningstimmar är mer än bara svett i ett bälte och eftersom man ska vara hel och ren i dojon så brukar jag tvätta min obi då och då. detta kan man göra i en vanlig maskin men den ska tvättas separat då den färgar av sig, den kan också krympa lite första gången man tvättar den men oftat är en obi snarare för lång så det gör oftast inget.